Business Radio Podcast

Business Radio Podcast

Business Radio 98.9

Unique business radio 98.9 Mission Бид тэргүүлэгч байгууллагын зөв шийдвэр гаргалтанд радио долгионоор туслана. What we do Мэргэжлийн шинжээчдийн тайлбар, дүгнэлттэй мэдээллээр дамжуулан бизнес эрхлэгчдийн шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөхүйц мэдээллийг хүргэнэ. Мөн бид спонсор байгуулгуудаа зорилтот хэрэглэгчиддээ хүрхэд тусална.

Categorias: Finanzas

Escuchar el último episodio:

PROJECTED Season 2 – “MASTERING THE PMP EXAM QUESTIONS" by Business Radio 98.9

Episodios anteriores

 • 432 - PROJECTED Season 2 – “MASTERING THE PMP EXAM QUESTIONS" 
  Mon, 23 Aug 2021
 • 431 - RADIO DE FACTO - Ардчиллын бартаат замаар 
  Mon, 26 Jul 2021
 • 430 - PROJECTED Season 2 – “НОГООН АЛТ – МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНД” ТӨСӨЛ БОЛОН БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙ 
  Sun, 25 Jul 2021
 • 429 - БИЗНЕСМЭНИЙ ШИРЭЭНИЙ 98.9 НОМ - Who 
  Tue, 29 Jun 2021
 • 428 - БИЗНЕСМЭНИЙ ШИРЭЭНИЙ 98.9 НОМ - Viral Loop 
  Tue, 29 Jun 2021
Mostrar más episodios

Más podcasts finanzas de El Salvador

Más podcasts finanzas internacionales

Elige la categoria de podcast