Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News là cổng thông tin chính thức của Toà Thánh. Cổng thông tin Vatican News bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, với Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài thành lập Bộ Truyền thông, ngày nay là một Bộ thuộc Giáo triều Roma. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Escuchar el último episodio:

Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Radio Vatican hằng ngày của Vatican News Tiếng Việt.

Nội dung chương trình hôm nay:

0:00 Bản tin

13:30 Chia sẻ Lời Chúa : Cha Đa minh Vũ Duy Cường, SJ, chia sẻ Lời Chúa lễ Mình Máu Thánh Chúa

22:27 Nữ tu trong Giáo hội : Sự ngạc nhiên của Sơ Esther khi chào đón một trẻ em chào đời

---

Liên lạc và hỗ trợ Vatican News Tiếng Việt qua email & Zelle: tiengviet@vaticannews.va

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Episodios anteriores

 • 821 - Radio thứ Bảy 10/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Fri, 09 Jun 2023
 • 820 - Radio thứ Sáu 09/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Thu, 08 Jun 2023
 • 819 - Radio thứ Năm 08/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Wed, 07 Jun 2023
 • 818 - Radio thứ Tư 07/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Tue, 06 Jun 2023
 • 817 - Radio thứ Hai 05/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Mon, 05 Jun 2023
Mostrar más episodios

Más podcasts religión y espiritualidad de El Salvador

Más podcasts religión y espiritualidad internacionales

Elige la categoria de podcast