หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Categorias: Educación

Escuchar el último episodio:

เวลาเราจะปฏิบัติธรรม ไม่ใช่นั่งบังคับตัวเองให้เคร่งเครียด แต่รู้สึกตัวเองไว้ ร่างกายหายใจออก รู้สึก หายใจเข้า รู้สึก ร่างกายยืน เดิน นั่ง นอน รู้สึกไว้ การที่เรารู้สึกกาย รู้สึกจิต มันมี 2 สเต็ป ขั้นแรก รู้ถึงความมีอยู่ของร่างกาย รู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจตัวเอง ร่างกายมีอยู่ รู้สึก ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมีอยู่ รู้สึก ถัดจากนั้น ก็รู้ให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่ง ทีแรกเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจ ลึกลงอีกชั้นหนึ่ง รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจ ตรงนี้เราจะเห็นไตรลักษณ์ได้ การที่หลวงพ่อบอกให้มีสติ คือคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจ อันนี้สมถะ รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของกายของใจ อันนี้คือวิปัสสนา ทำสมถะก็ต้องมีสติ ทำวิปัสสนาก็ต้องมีสติ ถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติ หลวงปู่มั่นสอนชัดเจน “มีสติคือมีการปฏิบัติ ขาดสติคือขาดการปฏิบัติ” ไม่ได้ปฏิบัติแล้ว เดินจงกรมแล้วก็เครียด ไม่ได้ปฏิบัติ อันนั้นเป็นอัตตกิลมถานุโยค เพราะฉะนั้นรู้สึกตัวให้เป็น แล้วการปฏิบัติธรรมจะไม่ยากเท่าที่คิดหรอก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช บ้านจิตสบาย 21 พฤษภาคม 2566

Episodios anteriores

 • 2037 - การรู้สึกกายรู้สึกใจ 2 ขั้น : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 21 พฤษภาคม 2566 
  Fri, 09 Jun 2023
 • 2036 - บทเรียนชื่อจิตตสิกขา : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 14 พฤษภาคม 2566 
  Wed, 07 Jun 2023
 • 2035 - หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันสวนสันติธรรม 12 พฤษภาคม 2566 
  Mon, 05 Jun 2023 - 0h
 • 2034 - [คลิปสั้น] ทำไมถึงเน้นให้ดูจิตหลงไปคิด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 19 พ.ย. 65 (651119) 
  Fri, 02 Jun 2023 - 0h
 • 2033 - ไม่ต้องแสวงหาความว่าง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 13 พฤษภาคม 2566 
  Thu, 01 Jun 2023
Mostrar más episodios

Más podcasts educación de El Salvador

Más podcasts educación internacionales

Elige la categoria de podcast